• De Stichting begeleidt mensen
  • individueel en groepsgewijs :

  • - met verslavingen
  • - met een detentie achtergrond
  • - bij eenzaamheid/sociale isolatie
  • - bij het gemis van aansluiting op de
  •   arbeidsmarkt


Stichting 'When the eagle learns to fly' Hulp bij het leren iets van je leven te maken


Stichting 'When the eagle learns to fly' Hulp bij het leren iets van je leven te maken In het pand op de hoek van de Franklinstraat en de Newtonstraat is een flinke verbouwing gaande. Hier komt zeer binnenkort de hoofdvestiging van de Stichting 'When the eagle learns to fly', een organisatie die kwetsbare mensen een steun in de rug wil bieden en weer op weg wil helpen. De mooie naam is niet zomaar gekozen. Hij staat voor het uitslaan van je vleugels, voor het grijpen van kansen en iets van je leven maken. 'The Eagle' komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze uitgangspunten vertaalt 'The Eagle' in diensten van mens tot mens op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Besturen vanuit je hart 'The Eagle' bestaat al vanaf 1985, toen Maikel 't Zand deze organisatie oprichtte als stageproject voor zijn studie aan de Sociale Academie, zeg maar de huidige HBO-opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. Een 'vereniging voor ex-verslaafden en ex-gedetineerden', die deed aan belangenbehartiging voor deze doelgroepen. "Ik kwam uit de Schilderswijk, waar ik met veel van dit soort problemen te maken had". In al die jaren heeft hij vele andere banen ernaast gehad, onder meer in de reclassering en het maatschappelijk werk. Inmiddels is 'The Eagle' een stichting geworden en nog steeds is hij coördinator, gesteund door een prima bestuur, met 'leden die vanuit hun hart besturen'. "Een goed bestuur is onontbeerlijk voor een organisatie als dit." weet Maikel uit ervaring. En nog steeds zijn ex-gedetineerden de hoofd-doelgroep, maar zeker niet de enige. Eigenlijk is iedereen welkom, of je nou problemen hebt op het gebied van eenzaamheid, verslaving of financiële problemen. Daarbij werkt 'The Eagle' nauw samen met andere hulpverleningsorganisaties. De medewerkers bestaan voor een groot deel uit studenten, vrijwilligers en stagiairs. Ze zijn op de hoogte van de sociale kaart in deze buurt en zo nodig verwijzen ze door. Ze gaan ook op pad, bijvoorbeeld naar penitentiaire inrichtingen Drie projecten 'The Eagle' werkt grofweg in drie projecten: het project 'Buiten winnen is binnen beginnen', waarin wordt samengewerkt met de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Rijk en dat speciaal is gericht op ex-gedetineerden. Daarnaast is er het Klussenproject: cliënten doen tegen een zeer redelijke prijs (Ooievaarspas welkom) allerlei klussen (tuin, schoonmaak, schilderen, elektriciteit, hang- en sluitwerk en meer). Tenslotte is er de vrij nieuwe Hulppost Omgaan met digitale middelen, waarbij mensen leren hoe ze via de pc contacten kunnen maken, bijvoorbeeld via sociale media, vragen kunnen stellen aan instellingen, toeslagen aanvragen, DigiD gebruiken, kortom hun kennis op dit gebied, en daarmee ook hun wereld vergroten. Voor € 60 mag je een jaar lang onbeperkt binnenlopen voor hulp op dit gebied. Om dit werk zo lang te doen moet je wel een beetje passie hebben. Maikel: "Ik ben een geboren hulpverlener, een mensen-mens. Als kind was ik al voor iedereen aan het zorgen. Ik kom uit Suriname en daar zorgt eigenlijk iedereen voor elkaar. Hier ligt dat toch een beetje anders". Leren vliegen is best moeilijk en gevaarlijk. Dan is het fijn als iemand je daarbij helpt. Hulp nodig, behoefte aan een gesprek? Een klus te doen in huis of tuin? Vrijwilliger worden? 070 392 5050; www.whentheeaglelearnstofly.nlSymposium 2014

- Klik hier voor meer informatie


Local Hero Maikel 't Zand.

- Klik hier voor meer informatie


Jaarverslag 2019

- Klik hier voor meer informatie


Baten en Lasten 2019

- Klik hier voor meer informatie


Werkplan klussenproject

- Klik hier voor meer informatie
Op 1 Juli 2016 mocht Stichting When the Eagle learns to fly als eerste het certificaat HKV ( Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties) ontvangen.

Vrijwilligersbeleid 2016

- Klik hier voor meer informatie


Aanname Beleid Vrijwilligers 2016

- Klik hier voor meer informatie


Project informatie

- Klik hier voor meer informatie


Psycho-Social-care

- Klik hier voor meer informatie

Directe hulp


Stichting "When the eagle learns to fly" is een non-profit organisatie dus zonder winstoogmerk en heeft een ANBI-status.
Zie onder de foto-shows linken naar meer informatie.

Hiernaast ziet u een aantal foto's genomen op het Symposium


"BUITEN WINNEN IS BINNEN BEGINNEN"


georganiseerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie (afdeling DJI) in samenwerking met "The Eagle", met als quest:


"HOE KAN DE VRIJWILLIGER EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN EEN SUCCESVOLLE REÏNTEGRATIE VAN JUSTITIABELEN?".
Hiernaast ziet u een van onze vrijwilligers samenwerken met een stagiaire, die in de maand Mei voor een aantal weken aan het klussenproject van
"The Eagle" verbonden was.