• De Stichting begeleidt mensen
  • individueel en groepsgewijs :

  • - met verslavingen
  • - met een detentie achtergrond
  • - bij eenzaamheid/sociale isolatie
  • - bij het gemis van aansluiting op de
  •   arbeidsmarkt

Doelstelling


Primair zijn de interventies erop gericht een zichtbare verbetering te realiseren in het persoonlijk functioneren van de cliënten op de leefgebieden wonen, werken, inkomen, begeleiding en schuldhulpverlening, waarbij het uiteindelijke doel is dat recidive uitblijft.

Daarnaast gelden doelen die het individuele niveau overstijgen: gericht op betrokkenheid en verantwoordelijkheid naar de leefomgeving (gezin) en de samenleving toe, waardoor mensen weer actief kunnen worden in de maatschappij en een vorm van zelfredzaamheid kunnen bewerkstelligen.

"The Eagle" biedt nazorg, begeleiding en hulpverlening aan de cliënten. De begeleiding zal zich richten op problemen die deze cliënten niet zelfstandig kunnen oplossen. Ook indien deze cliënten niet effectief gebruik kunnen maken van het reguliere aanbod van zorg en hulpverlening, zal: "The Eagle" nazorg verlenen.


Verder zal "The Eagle" zelfredzaamheid en het opbouwen van een menswaardig bestaan optimaliseren, waarbij "The Eagle" een beroep doet op de verantwoordelijkheid ten behoeve van de eigen situatie en die van de sociale leefomgeving. De organisatie schept condities waarbinnen ieder zijn verantwoordelijkheid kan nemen en kijkt naar de mogelijkheden die iemand heeft om zelf oplossingen te organiseren. De zelfredzaamheid wordt door
"The Eagle" geoptimaliseerd door deze cliënten, waar ze zelf vastlopen, over de drempel te helpen.


De organisatie creëert een samenhang voor de cliënten tussen de verschillende soorten bestaande sociale voorzieningen.
"The Eagle" brengt knelpunten in kaart en zoekt samen met de cliënten naar oplossingen via een methodische aanpak gericht op maatschappelijke participatie. Door de ervaring en expertise die in de loop der jaren is opgebouwd met de kennis van het sociale hulpverleningsnetwerk, zal het geen moeite kosten deze cliënten door te verwijzen naar de juiste instanties die verdere hulpverlening kunnen bieden.


"The Eagle" heeft gekozen voor kleinschaligheid om de kans van slagen tijdens de begeleiding te vergroten. De organisatie wil per jaar 100 tot 125 cliënten bereiken. De begeleiding van cliënten vindt ėėn-op-ėėn plaats. Waar nodig worden twee vrijwilligers aan ėėn cliënt gekoppeld. De werkzaamheden en voortgang zullen door middel van dossiervorming geregistreerd worden, zodat inzichtelijk gemaakt kan worden wat de organisatie bereikt heeft.


De begeleiding aan genoemde cliënten zal zich richten op wonen, werken, inkomen, individuele begeleiding, schuldhulpverlening en ontspanning. Naast de genoemde werkzaamheden wil de organisatie ook activiteiten ten behoeve van de cliënten organiseren.


Hier volgt een toelichting bij de organisaties waar wij mee samenwerken:Subsidieerd het vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing.

Veiligheid

Veiligheid is een voorwaarde voor een aantrekkelijke stad. Het terugdringen en voorkomen van criminaliteit en overlast blijft dan ook topprioriteit.

Bestuursdienst Veiligheid

Anouk de Roos, beleidsadviseur.


Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten.

Hoofdbureau Nazorg.

De Parnassia Groep is er voor uw geestelijke gezondheid. Hulp bieden aan mensen die psychisch lijden, dat is waar hun werk om draait. Ze willen dat iedere patiënt zich goed door hun geholpen voelt. Goed bejegend. Goed gehoord en begrepen. Goed behandeld en begeleid.

EURAD is a European non profit drug policy Foundation that advocates a prevention and recovery oriented drug policy at national and international levels.

RUN is an initiative established by the European platform Europe against Drugs, drug rehabilitation community San Patrignano (Italy), Celebrate Recovery (Bosnia and Herzegovina) and Izlazak/Exodus (Serbia). The vision of RUN will be to raise the voice of the recovery movement, by contributing to constructive and respectful drug policies, for individuals, families and communities. The mission of RUN is to be a network which provides a voice for recovered drug users to promote and share experience of recovery, on both the political and practical level.


Bij Diverszorg staat de cliënt centraal. Om u de zorg aan te bieden die u nodig heeft is er meer dan alleen expertise nodig. Daarom hanteren wij een systeem waarbij veel aandacht is voor iemands levenswijze, religie, normen en waarden en bijvoorbeeld de moedertaal. Ons team heeft oog voor de wensen en behoeften van onze cliënten.


BURENHULP

Zebra welzijn staat voor een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen!

Stichting
"When the eagle learns to fly"
werkt samen met: