• De Stichting begeleidt mensen
  • individueel en groepsgewijs :

  • - met verslavingen
  • - met een detentie achtergrond
  • - bij eenzaamheid/sociale isolatie
  • - bij het gemis van aansluiting op de
  • arbeidsmarkt

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met onze maatschappelijk werker. 'The Eagle' organiseert in samenwerking met verschillende opleidingsinstituten deskundigheidsbevordering voor haar vrijwilligers.Elke laatste vrijdag v.d. maand vind er een groepsgesprek plaats.

Als u aan dit groepsgesprek wilt deelnemen kunt u zich aanmelden via de bekende tel. nr's 070-2145516 óf 06-53380890.Hieronder enkele foto's van de vergadering.